ข่าว 24 มิ.ย. 58

24 มิ.ย. 2558 เข้าค่าคุณธรรมอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาลเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียน โดยมีพระอาจารย์จากพุทธมลฑลมาให้ความรู้ คำสอน และข้อคิดคุณธรรมและจริยธรรมมากมาย เด็กได้มีส่วนร่วมตอบคำถามอย่างสนุกสนาน