ข่าว 25 มิ.ย. 58

25 มิ.ย. 2558

ชุมนุมดนตรีไทยจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครูและเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม