ข่าว 30 มิ.ย. 58

30 มิ.ย. 2558

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียน โดยได้รับความรู้เรื่องจริยธรรม คำสอน และข้อคิดน่าสนใจมากมายจากพระอาจารย์จากพุทธมลฑลค่ะ