ข่าว 11 ก.ค. 58

11 ก.ค. 2558

เนื่องจากสภาพอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนทำให้ห้องเรียนและห้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มีอุณหภูมิสูงขึ้นไปด้วย ทางโรงเรียนจึงได้ทำการทาสีกันความร้อน หรือ เซรามิคโค้ตติ่ง ที่หลังคาอาคาร เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคารลง ผลตอบรับจากนักเรียนและคุณครู คือ ความร้อนภายในห้องลดลง ทำให้รู้สึกสบายขึ้นค่ะ