ข่าว 17 ก.ค. 58 ฉีดยา

17 ก.ค. 2558

ทางโรงเรียนได้จัดวันฉีดยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเปาโลมาให้บริการฉีดยาทั้งนักเรียนและคุณครูท่านคนค่ะ