ลงทะเบียนศิษย์ปัจจุบัน

ยินดีต้อนรับศิษย์ปัจจุบันเข้าสู่การลงทะเบียน

ทางโรงเรียนจะทำการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนปัจจุบันไว้ในคลังข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ เช่น เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งข่าวสาร และทำทะเบียนนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์ปัจจุบัน

ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน
*หมายเหตุ: Line ID และ Facebook สามารถกรอกได้มากกว่า 1 ชื่อ โดยใช้เครื่องหมาย ลูกน้ำ (,) คั่นระหว่างชื่อ